معنی و ترجمه کلمه facial index به فارسی facial index یعنی چه

facial index


نسبت بين پهنا و طول صورت ضرب در عدد صد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها