معنی و ترجمه کلمه facilitate به فارسی facilitate یعنی چه

facilitate


اسان کردن ،تسهيل کردن ،کمک کردن
علوم مهندسى : اسان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها