معنی و ترجمه کلمه facility به فارسی facility یعنی چه

facility


جا،ساختمان ،سهولت ،وسيله تسهيل ،روانى ،تردستى ،امکان ،وسيله
علوم مهندسى : روانى
عمران : مهارت
علوم نظامى : تاسيسات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها