معنی و ترجمه کلمه facing concrete به فارسی facing concrete یعنی چه

facing concrete


معمارى : بتن نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها