معنی و ترجمه کلمه factionist به فارسی factionist یعنی چه

factionist


اشوب طلب ،توطئه گر،عضو دسته بندى ،اهل فساد
علوم نظامى : مخالف تراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها