معنی و ترجمه کلمه factor structure به فارسی factor structure یعنی چه

factor structure


روانشناسى : ساختار عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها