معنی و ترجمه کلمه fag به فارسی fag یعنی چه

fag


خرحمالى کردن ،سخت کار کردن ،جان کندن ،خسته کردن ،ازپادراوردن ،حمال مفت ،خدمتکار،سيگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها