معنی و ترجمه کلمه failure (am) به فارسی failure (am) یعنی چه

failure (am)


گسيختگى
معمارى : شکست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها