معنی و ترجمه کلمه fair wind به فارسی fair wind یعنی چه

fair wind


علوم نظامى : باد موافق
علوم دريايى : باد موافق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها