معنی و ترجمه کلمه fake (out) به فارسی fake (out) یعنی چه

fake (out)


ورزش : فريفتن حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها