معنی و ترجمه کلمه falderal به فارسی falderal یعنی چه

falderal


چيزبى بهاوبى دوام ،چيز بى معنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها