معنی و ترجمه کلمه falderol به فارسی falderol یعنی چه

falderol


چيز بى معنى ،کلمه بى معنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها