معنی و ترجمه کلمه fall up به فارسی fall up یعنی چه

fall up


در جا راحت باش کردن
علوم نظامى : در جا راحت باش بر هم زدن صف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها