معنی و ترجمه کلمه false recognition به فارسی false recognition یعنی چه

false recognition


روانشناسى : بازشناسى کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها