معنی و ترجمه کلمه false resistance به فارسی false resistance یعنی چه

false resistance


الکترونيک : مقاومت کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها