معنی و ترجمه کلمه false start به فارسی false start یعنی چه

false start


حرکت غيرمجاز مهاجم پيش از رد کردن توپ( فوتبال امريکايى)،اغاز نادرست خطا در شروع
ورزش : دويدن قبل از صداى تپانچه
علوم هوايى : استارت کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها