معنی و ترجمه کلمه fame به فارسی fame یعنی چه

fame


اشتهار،شهرت ،نام ،اوازه ،مشهور کردن
قانون ـ فقه : شياع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها