معنی و ترجمه کلمه family background به فارسی family background یعنی چه

family background


روانشناسى : پيشينه خانوادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها