معنی و ترجمه کلمه family size به فارسی family size یعنی چه

family size


روانشناسى : تعداد افراد خانواده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها