معنی و ترجمه کلمه far-seeing به فارسی far-seeing یعنی چه

far-seeing


دوربين ،دورانديش ،مال انديش ،عاقبت بين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها