معنی و ترجمه کلمه farm labors به فارسی farm labors یعنی چه

farm labors


کارگران مزارع
بازرگانى : کارگران کشاورزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها