معنی و ترجمه کلمه farmers به فارسی farmers یعنی چه

farmers


مزرعه داران
بازرگانى : زارعان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها