معنی و ترجمه کلمه fasciculus gracilis به فارسی fasciculus gracilis یعنی چه

fasciculus gracilis


ستون باريک
روانشناسى : ستون گل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها