معنی و ترجمه کلمه fashion-plate به فارسی fashion-plate یعنی چه

fashion-plate


صفحه اى که اشکال لباس هاى متداول رانشان ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها