معنی و ترجمه کلمه fast shuttle به فارسی fast shuttle یعنی چه

fast shuttle


نقل و انتقال سريع
علوم نظامى : تغيير مکان سريع يکانها يا خودرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها