معنی و ترجمه کلمه fastness به فارسی fastness یعنی چه

fastness


تندى ،سرعت ،محکمى ،استوارى ،سفتى
علوم مهندسى : ثبات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها