معنی و ترجمه کلمه fat heart به فارسی fat heart یعنی چه

fat heart


دل فربه( کنايه ازکودنى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها