معنی و ترجمه کلمه fat is insoluble in water به فارسی fat is insoluble in water یعنی چه

fat is insoluble in water


چربى در اب حل نميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها