معنی و ترجمه کلمه fat soluble به فارسی fat soluble یعنی چه

fat soluble


(ش ).قابل حل در چربى ،محلول در حلال هاى چربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها