معنی و ترجمه کلمه fatigue of material به فارسی fatigue of material یعنی چه

fatigue of material


علوم مهندسى : فرسودگى مواد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها