معنی و ترجمه کلمه fattish به فارسی fattish یعنی چه

fattish


متمايل به چاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها