معنی و ترجمه کلمه fault analysis به فارسی fault analysis یعنی چه

fault analysis


تحليل عيب ،عيب کاوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها