معنی و ترجمه کلمه fault localization apparatus به فارسی fault localization apparatus یعنی چه

fault localization apparatus


علوم مهندسى : دستگاه تعيين کننده محل خطا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها