معنی و ترجمه کلمه fault tension protective switch به فارسی fault tension protective switch یعنی چه

fault tension protective switch


علوم مهندسى : کليد محافظ ولتاژ عيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها