معنی و ترجمه کلمه fault tolerance به فارسی fault tolerance یعنی چه

fault tolerance


قدرت تحمل نقص
کامپيوتر : تولرانس عيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها