معنی و ترجمه کلمه fault-finding به فارسی fault-finding یعنی چه

fault-finding


عيبجوئى ،شکايت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها