معنی و ترجمه کلمه favorite به فارسی favorite یعنی چه

favorite


مطلوب ،برگزيده ،مخصوص ،سوگلى ،محبوب
عمران : برگزيده
ورزش : بازيگر يا تيم محبوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها