معنی و ترجمه کلمه favourably به فارسی favourably یعنی چه

favourably


بطور مساعد يا مطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها