معنی و ترجمه کلمه favourble balance of trade به فارسی favourble balance of trade یعنی چه

favourble balance of trade


تعادل مطلوب تجارتى
قانون ـ فقه : موازنه مثبت بيشتر بودن صادرات يک کشور از وارداتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها