معنی و ترجمه کلمه favourite به فارسی favourite یعنی چه

favourite


محبوب ،دلخواه ،برگزيده ،مخصوص ،طرف توجه شخص طرف توجه ،شى مطلوب ،نديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها