معنی و ترجمه کلمه feculence به فارسی feculence یعنی چه

feculence


گل الودى ،تيرگى ،حالت دردى ،مدفوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها