معنی و ترجمه کلمه fecundate به فارسی fecundate یعنی چه

fecundate


بارورکردن ،ابستن کردن ،گشنيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها