معنی و ترجمه کلمه federal privacy act به فارسی federal privacy act یعنی چه

federal privacy act


کامپيوتر : قانون فدرال که از اشکار شدن پرونده پرسنلى افراد توسط عوامل دولتى يا طرفهاى قرارداد ان جلوگيرى مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها