معنی و ترجمه کلمه feed back به فارسی feed back یعنی چه

feed back


فيدبک ،بازخور،بکارگيرى اطلاعات حاصله
کامپيوتر : بازخورد
شيمى : بازخور
بازرگانى : اخذ اطلاعات و مقايسه ان با استاندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها