معنی و ترجمه کلمه feed hopper به فارسی feed hopper یعنی چه

feed hopper


ناودان پيش برى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها