معنی و ترجمه کلمه feedback mechanism به فارسی feedback mechanism یعنی چه

feedback mechanism


بازرگانى : مکانيسم بازخورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها