معنی و ترجمه کلمه feedback ratio به فارسی feedback ratio یعنی چه

feedback ratio


نسبت فيدبک
علوم مهندسى : نسبت پس خوراند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها