معنی و ترجمه کلمه feedback ratio به فارسی feedback ratio یعنی چه

feedback ratio


نسبت فيدبک
علوم مهندسى : نسبت پس خوراند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها