معنی و ترجمه کلمه feeder canal به فارسی feeder canal یعنی چه

feeder canal


عمران : کانال تغذيه
معمارى : نهر رابط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها