معنی و ترجمه کلمه feeder vessel به فارسی feeder vessel یعنی چه

feeder vessel


بازرگانى : کشتى سوخت رسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها