معنی و ترجمه کلمه feeding-cloth به فارسی feeding-cloth یعنی چه

feeding-cloth


پنبه رسان ،مايه رسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها